Groei, leren & ontwikkelen

Hoe verloopt de ontwikkeling van baby tot jongvolwassene ? Eeuwenlang hebben mensen over deze vraag nagedacht en er allerlei verschillende opvattingen en theorieën over ontwikkeld. In dit boek komen de belangrijkste van deze theorieën aan de orde.

Op de eerste plaats die uit de ontwikkelingspsychologie, zoals die van Erik Erikson, Jean Piaget en Uri Bronfenbrenner. Omdat ontwikkeling en leren nauw met elkaar verbonden zijn wordt uitgebreid aandacht geschonken aan leerpsychologie. Daarnaast wordt er een relatie gelegd met de recente bevindingen uit de neurowetenschap. Hierdoor biedt dit boek een nieuw, breed en actueel theoretisch raamwerk met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen.

Het boek is opgebouwd uit vijf delen. Daarbij is uitgegaan van de gangbare indeling in ontwikkelingsaspecten: de lichamelijke ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de morele en godsdienstige ontwikkeling. Elk deel beschrijft een ontwikkelingsaspect, de leerprocessen en de neurologische processen die hierbij een rol spelen. “Het kan ook anders” is de titel van het afsluitende hoofdstuk van elk deel. Aan de hand van een casus wordt een ontwikkeling geschetst die anders verloopt. In de Bijlagen worden enkele andere leer- en ontwikkelingsvarianten beschreven; ook hier aan de hand van een casus.

Dit boek is bedoeld voor ieder die op een professionele wijze kinderen begeleidt in hun ontwikkeling of daarvoor wordt opgeleid.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.