RECENTE ARTIKELEN


Wat is dat dierlijke in ons?

De internationaal bekende primatoloog Frans de Waal is onlangs overleden. In diverse necrologieën is aan dit feit terecht aandacht geschonken. Hij heeft immers baanbrekend onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende soorten primaten.

Lees meer »

Corona; overpeinzingen van een bezorgde burger

In het NRC van zaterdag 11 april betoogt Bas Heijne in het artikel ‘Grote hervormingen? Misschien is dit niet het juiste moment’ dat we de neiging hebben de coronacrisis te gebruiken om onze vooringenomen standpunten te handhaven. Hij geeft enkele voorbeelden waarvan ik er hier twee citeer. “De antiglobalist ziet de wereld binnenkort weer erg lokaal worden en de antikapitalist ziet het virus de genadeklap uitdelen aan het neoliberalisme”. Ik herken in deze reacties wel iets bij mezelf.

Lees meer »

De rangeerfouten van Harari

In het NRC van woensdag 5 februari waarin werd teruggekeken naar het interview met Harari, werd de bekende historicus vergeleken met een denderende locomotief. Tijdens het interview, afgenomen door Adriaan van Dis, nam Harari af en toe een verkeerde wissel en kwam daardoor op een verkeerd spoor terecht.

Lees meer »

BOEKEN


Van onderbuik tot vingerspitzen

Oorsprong en ontwikkeling van ons gevoelsleven

Gevoelens kunnen je boven jezelf doen uitstijgen, maar je ook tot wanhoop drijven. Er is daarom nauwelijks een onderwerp denkbaar dat zo intrigeert als ons gevoelsleven. In dit essay wordt vanuit een drietal perspectieven een tipje van de sluier opgelicht waaronder onze gevoelens zich afspelen.

Groei, leren & ontwikkelen

Nature en nurture voorbij

Hoe verloopt de ontwikkeling van baby tot jongvolwassene ? Eeuwenlang hebben mensen over deze vraag nagedacht en er allerlei verschillende opvattingen en theorieën over ontwikkeld. In dit boek komen de belangrijkste van deze theorieën aan de orde.

Roeien met één riem

Onderwijsinnovatie: de ideologie voorbij

Dit boek geeft een kritische beschouwing van de onderwijsvernieuwingen zoals die vanaf het begin van de vorige eeuw tot nu toe hebben plaats gevonden. Duidelijk wordt waarom de meest recente vernieuwingen niet hebben bijgedragen aan kwaliteitsverbetering.