theo schrijft

RECENTE ARTIKELEN


BOEKEN


Van onderbuik tot vingerspitzen

Oorsprong en ontwikkeling van ons gevoelsleven

Gevoelens kunnen je boven jezelf doen uitstijgen, maar je ook tot wanhoop drijven. Er is daarom nauwelijks een onderwerp denkbaar dat zo intrigeert als ons gevoelsleven. In dit essay wordt vanuit een drietal perspectieven een tipje van de sluier opgelicht waaronder onze gevoelens zich afspelen.

Groei, leren & ontwikkelen

Nature en nurture voorbij

Hoe verloopt de ontwikkeling van baby tot jongvolwassene ? Eeuwenlang hebben mensen over deze vraag nagedacht en er allerlei verschillende opvattingen en theorieën over ontwikkeld. In dit boek komen de belangrijkste van deze theorieën aan de orde.

Roeien met één riem

Onderwijsinnovatie: de ideologie voorbij

Dit boek geeft een kritische beschouwing van de onderwijsvernieuwingen zoals die vanaf het begin van de vorige eeuw tot nu toe hebben plaats gevonden. Duidelijk wordt waarom de meest recente vernieuwingen niet hebben bijgedragen aan kwaliteitsverbetering.